baner poddabie

 KLIF

 

     Poddąbie leży na pięknym 35 metrowym klifie, z którego rozciągają się fantastyczne widoki.  Patrząc z klifu na zachód dostrzeżemy Ustkę i dalej Jarosławiec, patrząc na wschód – Rowy. Wysokość klifu dochodzi miejscami do 42 metrów (  kilometr na wschód od Poddąbia ).

   Budowa geologiczna klifu sprawia, że plaża jest bardzo szeroka i piaszczysta. Wybrzeże klifowe w okolicy Poddąbia jest jedynym  na polskim wybrzeżu , które nie zmieniło się blisko od 100 lat.

W latach 1961-86 przybyło tu nawet ok. 15 m brzegu, wobec ubytku w sąsiednim Orzechowie i Dębinie blisko 60 m !

 

    

 

Tak pisze o wybrzeżu klifowym Poddąbia geolog Piotr Konarski :

 

W roku 1914 w wyniku długotrwałego sztormu, który spiętrzył wody

morskie o 162 cm i intensywnego ataku fal morskich na wybrzeże klifowe

powstało największe na polskim wybrzeżu osuwisko o długości 540 m. Jego

jęzor posiada długość 80 m. ( … )

Występujące w klifie trzy różniące się[geologiczną budową] poziomy spowodowały powstanie układu trzech uskoków.

Górny uskok posiada wysokość 10 m i przechodzi w równinę o szerokości 25 m, która opada uskokiem 15 metrowym do kolejnej równiny o długości 35 m. Na tym stopniu występują liczne drobne wybrzuszenia. Pozostała część osuwiska faliście opada w kierunku morza, przy czym pierwsze wybrzuszenie tworzy uskok o 4 m wysokości. Zafalowania te zmniejszają się ku morzu. ( … )

Ogólna długość pasa wydmowego koło Poddąbia osiągnęła w 1994 roku 1340 m i obserwuje się tendencję do jego rozrastania zarówno w kierunku wschodnim jak i zachodnim.( … ) Obecnie obserwuje się ponownie procesy akumulacyjne u podstawy jęzora osuwiskowego. Szerokość plaży średnio wynosi 50 - 60 m.(… )

Trzeba podkreślić, że okolice Poddąbia są największym i jedynym

znanym na polskim wybrzeżu przykładem tak długiej bo 94-letniej stabilizacji osuwiska na stoku klifu. Równocześnie stanowi wyjątkowy walor turystyczny w postaci malowniczej i niespotykanej w innych rejonach wybrzeża formy morfologicznej, którą porasta 94 letni las bukowy. Drzewa przyjmują wyszukane kształty, w licznych miejscach odsłonięte są fantastyczne formy korzeni.

( w : „Materiały i studia do regionalizmu słupskiego” tom. X, Słupsk 2008

wyd.  Słupskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne ).

 

 

 

   Jak widzimy klif w Poddąbiu jest rzeczywiście niezwykły, a zawdzięczamy to sztormowi z 1914 roku, który spowodował wypłycenie morza  wygłuszające  fale  - a nam pozwala się cieszyć szeroką plażą i płycizną sięgającą kilkudziesięciu metrów w morze.

Oczywiście plaża w Poddąbiu co roku wygląda inaczej, inny jest układ wydm i linii brzegowej ale sam brzeg przestał się cofać ( w latach 1862-1938 brzeg na wschód od Ustki cofnął się o 150 m ! ).

   Na plaży w Poddąbiu możemy znaleźć bursztyny, a na wschód od Poddąbia, w okolicy Dębiny liczne okruchy wapieni paleozoicznych , często z fauną. 

 

Copyright by Joanna Widy, Adam Piotrowski